Werkwijze


Fleuren Accountants + Belastingadviseurs heeft een open en eerlijke relatie met cliënten. Onze betrokkenheid maakt proactief, oplossingsgericht en creatief. Creatief om met u als ondernemer mee te denken. Gedreven om een optimaal einddoel te bereiken. Deskundig en ervaren om de oplossingsgerichtheid om te zetten in resultaat.

Bij alle werkzaamheden op financieel en fiscaal gebied staan oplossingen en mogelijkheden centraal. Voor wat betreft het jaarwerk (verwerken administraties, opstellen jaarrekeningen en fiscale aangiften) zijn de processen vergaand geautomatiseerd. Daaraan is uitzonderlijk aandacht besteed om efficiënter en effectiever te kunnen werken. En ook daar kan Fleuren Accountants + Belastingadviseurs voor u grote sprongen maken.

Door middel van ruim dertien jaar opgedane relevante werkervaring heeft Fleuren Accountants + Belastingadviseurs een helikopterview verkregen. In deze periode is er tevens een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat ook wordt benut wanneer het nodig mocht zijn. Ook u kunt er nu de voordelen van gaan plukken!

Kortom: Fleuren Accountants + Belastingadviseurs is voor u een in alle opzichten betrouwbare en gedreven gesprekspartner, die heldere en effectieve oplossingen aandraagt of daarvoor indien nodig de juiste externe adviseurs inschakelt.

Zo komt u toe aan uw vak: ondernemen. 

Kennismaken met Fleuren
Accountants + Belastingadviseurs?


Vul hier uw emailadres in voor
een vrijblijvend gesprek: