« Ruimere regels voor stoppende veehouders bij herinvestering»

Gepubliceerd op 28-03-2019

Na veelvuldig contact tussen de provincie Noord-Brabant en de Belastingdienst heeft deze laatste besloten tot ruimere regels voor stoppende veehouders om te herinvesteren in het omschakelen van hun bedrijf.
Stoppende veehouders kunnen door dit besluit bij het verkopen van hun bedrijfsmiddelen, zoals grond, stallen, machines, dier- of fosfaatrechten, de behaalde winst gebruiken voor de aankoop van nieuwe bedrijfsmiddelen.

Herinvestering
De belastingdienst heeft aangegeven dat veehouders die hun bedrijf beëindigen - vanwege het besluit van Provinciale Staten op 8 juli 2017 - ruimere mogelijkheden hebben voor de herinvesteringsreserve. Zo kan winst behaald met de vervreemding van grond, stallen, varkensrechten en fosfaatrechten worden gebruikt voor een herinvestering in bedrijfsmiddelen met een economisch andere functie dan de verkochte gronden, stallen en genoemde rechten. De belastingheffing over de behaalde winst wordt hierdoor uitgesteld. De herinvesteringsreserve van de veehouder kan zo worden gebruikt voor het opstarten of omschakelen van en naar een volgende onderneming.

Knelpunt
Bij de bespreking van het nieuwe beleid van de provincie in 2017 signaleerden Provinciale Staten het knelpunt dat bij het omschakelen naar een andere onderneming eerst belasting over de winst betaald moet worden. Een groot deel van de opgebouwde winst van een veehouder zit in gronden, stallen, dier- en fosfaatrechten. Op basis van dit signaal heeft de provincie contact gezocht met de belastingdienst.

Gebruik maken van de uitzondering
Wilt u gebruik maken van de uitzondering, stem dan altijd van tevoren af met de belastingdienst of uw belastingadviseur om verrassingen achteraf te voorkomen. Voor meer informatie over de fiscale gevolgen bij beëindiging van uw onderneming lees: Het staken van een agrarisch bedrijf

Bron: provincie Noord-Brabant