« Tegemoetkoming schade COVID-19 - TOGS»

Gepubliceerd op 30-03-2020

De informatie rondom de financiële regelingen van de overheid veranderen momenteel snel.
We verwijzen dan ook graag naar de officiële bekendmakingen van de overheid.

Wel geven we hierbij een overzicht van diverse regelingen met de bijbehorende instanties, omdat dat per regeling verschilt: Overzicht formulieren en instanties

Checken of je recht hebt op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, kan op de site van het rvo: SBI-check

Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere SBI-code in het Handelsregister, kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO. Per melding zal naar de registratie gekeken worden.

Inmiddels is bekend geworden dat deze tegemoetkoming van € 4.000 belastingvrij zal blijven en dus NIET tot de fiscale bedrijfswinst gerekend hoeft te worden.