« FiscKwartaaltje nr. 3 2023»

Gepubliceerd op 21-08-2023

In het derde FiscKwartaaltje van 2023 lees je meer over de volgende onderwerpen:

Tips voor ondernemers

 

·         Belastingdienst doet tijdelijk stapje terug bij saneringsakkoord

·         Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

·         BOR wordt minder bar en boos

·         Btw over vergoeding voor wegwerpplastic

·         Vraag tijdig TEK aan

·         Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven

·         Verkorte betaaltermijn aan mkb voor álle grootbedrijven

·         Loket landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties open

·         Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

 

Tips voor de DGA

 

·         Tijdelijk bevriezen belastingrente

·         Digitaal uw bv oprichten

 

Tips voor werkgever en werknemers

 

·         Sinds 1 juli visies op re-integratie vastleggen

·         Meer duidelijkheid over hoge en lage WW-premie

·         Uitzendcontract eindigt niet meer bij ziekte

·         Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen

·         Controleer definitieve Wtl-beschikking 2022!

·         Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

·         Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

 

Tips voor elke belastingbetaler

 

·         Gewijzigde regeling wettelijke schuldsanering

·         Duidelijkheid over restant STAP-budget 2023

·         Controle kwaliteit incassobureau verbeterd

·         Belastingrente overige belastingen verhoogd

·         Strengere eisen voor verhuurders woningen

Zou je over een bepaald onderwerp nog meer willen weten? Neem dan gerust contact met ons op!

belastingrente-bevriezen-1692628465.jpg